Bostadsanpassning

Om du har en bestående funktionsvariation kan du söka ekonomiskt bidrag för att anpassa din bostad.

Du kan få bidrag till anpassning som är nödvändig för ditt dagliga liv i hemmet, som till exempel att förflytta dig i bostaden, sova, sköta hygien, laga mat och att ta dig in i och ut ur bostaden. Det är du som beställer själva arbetet och ansvarar för att få det utfört.

Kommunens roll är att utreda om du har rätt till bidrag. Om du beviljas bidrag motsvarar det en skälig kostnad för de åtgärder som bidraget sökts för. De åtgärder som bidrag söks för ska vara nödvändiga med hänsyn till funktionsvariation och det måste finnas en klar koppling mellan funktionsvariationen och sökta åtgärder.

Att ansöka om bidrag för bostadsanpassning

Du som bor i en hyres- eller bostadsrätt och söker bostadsanpassningsbidrag behöver komma överens med din hyresvärd eller bostadsrättsförening om att anpassningen får utföras.

Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter och att du bifogar de intyg som krävs för att vi ska kunna handlägga ansökan.

Blankett - Ansök om bidrag för bostadsanpassning Pdf, 449.6 kB.

Handlingar som du ska bifoga ansökan

  • En komplett ifylld ansökan.
  • Intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att sökta åtgärder är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen. Vid mer omfattande åtgärder bör intyget kompletteras med ett åtgärdsförslag.
  • Kopia av anbud, offert eller kostnadsberäkning för åtgärderna.
  • Beskrivning av sökta åtgärder, ritningar och teknisk beskrivning (vid mer omfattande åtgärder).

Handläggning och beslut

En handläggare på kommunen utreder och bedömer din ansökan och ditt behov. Handläggaren beslutar sedan om vad du kan få bidrag för. Om beslutet blir att du inte kan få bidraget du ansökt om, så får du information om hur du kan överklaga beslutet.

Senast uppdaterad: 19 september 2022
Bygga, bo och miljö