Lägenhetsregister

Alla lägenheter ska finnas i lägenhetsregistret och ha ett eget lägenhetsnummer. Äger du ett flerbostadshus, eller ett småhus med mer en än lägenhet och ska bygga nya, ändra, riva eller tar bort bostadslägenheter, ska du anmäla det till kommunen.

Ägare till flerbostadshus

Ägare av bostadshus med flera lägenheter lämnar förslag till lägenhetsnumrering enligt en särskild standard för registret. Fakta om antalet bostäder på adressen, tillbyggnad eller ombyggnad är exempel på uppgifter som ägare till flerbostadshus ska lämna in.

Blankett -Anmälan om ändring av flerbostadshus inklusive specialbostäder Pdf, 420.1 kB.
Skicka anmälan till: Söderhamns kommun, bygg- och miljönämnden 826 80 Söderhamn.

Småhusägare

Ägare till småhus som villor, radhus och fritidshus behöver bara lämna uppgift om att bostadsarean har ändrats vid tillbyggnad, ombyggnad eller rivning. Ägare av nybyggda småhus ska registrera bostadsarean på sin nybyggda bostad i lägenhetsregistret.

Blankett - Anmälan om ändring av småhus och fritidshus Pdf, 400.6 kB.
Skicka anmälan till: Söderhamns kommun, bygg- och miljönämnden 826 80 Söderhamn.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Det är du som fastig­hets­ägare som ska lämna in upp­gifter om nya, rivna eller om­byggda bo­stads­lägen­heter till oss i kommunen. Det är enligt lagen om lägen­hets­register. Du är också skyldig att in­formera dina hyres­gäster om deras lägen­hets­nummer. Samt anslå lägen­hets­numreringen på en väl synlig plats i byggnaden.

Senast uppdaterad: 10 augusti 2022
Bygga, bo och miljö