Kompostering

Nära hälften av dina hushållssopor kan du kompostera. Här kan du läsa mer om vad som gäller för kompostering av trädgårdsavfall och hushållsavfall samt sophämtning. Om du vill kompostera ditt hushållsavfall behöver du anmäla det hos kommunen. Då kan du också ansöka om längre intervall för sophämtning.

Trädgårdsavfall - kompostering

Du får kompostera ditt trädgårdsavfall på din tomt, men inte på annans mark/allmän mark. Du behöver ingen speciell komposteringsbehållare och du behöver inte göra någon anmälan till kommunen. Vill du inte kompostera ditt trädgårdsavfall ska du lämna avfallet på återvinningscentral.

Om du är försiktig och inte orsakar eldsvåda eller olägenhet för grannar får du elda trädgårdsavfall (mindre mängd av kvistar och löv) på din tomt under eldningssäsongen. Du som bor inom område med detaljplan får inte elda trädgårdsavfall 1 maj – 30 september, pga brandrisken, enligt Lokala föreskrifter för hälsa och miljö.

Hushållsavfall - kompostering

För att kompostera matavfall behöver du göra en anmälan till bygg- och miljöförvaltningen. För att kunna få anmälan godkänt behöver du bland annat en kompostbehållare som är säkrad mot skadedjur som möss och fåglar.

Blankett - kompostering, anmälan eget hushållsavfall Pdf, 258 kB.

När du själv tar hand om ditt matavfall får du inte orsaka olägenhet för dina närboende (t ex genom lukt, uppkomst av flugor eller skadedjur). Därför tittat vi förutom på skadedjurssäkerheten bland annat på, komposthanteringen, storlek, närheten till grannar etc. För handläggningen tas en handläggaravgift på en timme ut som debiteras efter du fått beslutet.

Bukashi räknas som en kompostanläggning som är anmälningspliktig. I anmälan behövs en beskrivning om hur lagring och efterkompostering kommer att ske utomhus. Vilka utomhuslagringar som kan godkännas/krävas kommer att variera beroende på hur långt det är till grannar och var och hur lagringen sker. En skadedjurssäker kompost utomhus för lagring och efterbehandling kan komma att krävas.

Färdig kompost används som jordförbättringsmedel så att näringen i kompostjorden i så hög grad som möjligt tas upp av växter och inte urlakas. Om komposten är isolerad för vinterbruk så kan du kompostera matavfallet hela året.

Detta kan du kompostera: frukt, skal, grönsaker, kaffesump med filter, tepåsar, hushållspapper, bröd, ost, gröt, sylt, äggskal, kött- och fiskrester (kött och fisk är bra om det täcks över).

Detta ska du inte kompostera: dammsugarpåsar, jäst, salt, blöjor, tobaksaska, fimpar, förpackningar, kemikalier.

Senast uppdaterad: 19 september 2023
Bygga, bo och miljö