Djur som inte är sällskapsdjur

Djur som inte är sällskapsdjur är till exempel nötkreatur, häst, får, get och svin. Även pälsdjur och fjäderfä är i vissa fall inte lämpligt att hålla inom detaljplanelagt område, till exempel ett tätbebyggt bostadsområde.

Generellt ska djuren inte ska orsaka olägenhet för de som bor i närheten och hållas på ett lämpligt sätt ur miljösynpunkt och djurskyddssynpunkt.

Du kan få tillstånd för att hålla de djur som nämns ovan inom detaljplanerat område under förutsättning att

  • det inte orsakar olägenheter för människors hälsa,
  • du kan hantera gödsel så att det inte orsakar olägenheter för omgivningen,
  • djurhållningen sker på ett ur miljö-, djurskydds- och djurhälsosynpunkt lämpligt sätt,
  • om du eller djurhållningsverksamheten inte uppfyller de krav som är föreskrivna eller om djuren eller djurhållningen stör omgivningen kan tillståndet återkallas.

Ansökan om djurhållning inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser

Ansökan om hållande av giftorm inom Söderhamns kommun Pdf, 51.9 kB.

Fjäderfän eller fåglar

Har du fjäderfän eller andra fåglar behöver du registrera platsen där de finns till Jordbruksverket. Det gäller oavsett hur många djur du har och oavsett varför du har dem. Det gäller alla fåglar och fjäderfän med undantag för fåglar du har som sällskapsdjur i hushållet, till exempel kanariefåglar.
Mer information och e-tjänst för att registrera dina djur hittar du på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 29 maj 2023
Bygga, bo och miljö