Vilda djur och skyddsjakt

Här kan du läsa om hanteringen av störande, skadade eller döda vilda djur.

Skadade eller döda vilda djur

Vad bör du göra när du hittar skadade däggdjur och skadade fåglar ute i naturen? Svaret beror på hur allvarlig skadan är, men också på vilken art det gäller. På Naturvårdsverkets webbplats kan du läsa om vad du ska göra om du hittar ett vilt djur som är skadat.
Så här gör du om du hittar ett vilt skadat djur - Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Döda fiskar

Om ett större antal fiskar påträffas döda i havet utanför vår kust, bör du kontakt Informationscentralen i Bottniska viken.
Rapportera in en händelse eller observation till Informationscentralen i Bottniska viken Länk till annan webbplats.

Död säl

Kommunen har inget ansvar att hjälpa till vid sådana ärenden, då det inte utgör någon fara för människors hälsa. I mån av personal och tid kan kommunens Skärgårdsenhet hjälpa till att ta bort sälen. Detta gäller i synnerhet om den döda sälen skapar luktproblem för boende eller ligger på något annat olämpligt ställe, typ badplats. I övriga fall får naturen ha sin gång.
Rapportera in död säl till Statens veterinärmedicinska anstalt. Länk till annan webbplats. 

Kommunens roll och ansvar, skyddsjakt

Den kommunala skyddsjakten hanteras genom särskilt utsedda skyddsjägare, som har skottlossningstillstånd från Polisen. Tillståndet ger jägarna rätt att avlossa skott i tättbebyggda områden.

Om du anser att ett vilt djur ska skyddsjagas inom tätbebyggt område kan du kontakta kommunen för att få reda på vilka personer som är skyddsjägare. Det är slutligen alltid jägarens bedömning på plats som avgör om jakt ska ske eller inte, i det enskilda fallet.

Senast uppdaterad: 29 maj 2023
Bygga, bo och miljö