Beställa kopia av betyg

Närbild av äldre betygsdokument.

Du kan beställa kopior på dina gamla betyg. De flesta skolhandlingar är allmänna och offentliga. Det vill säga vem som helst har rätt att beställa en annan persons betyg.

Ditt betyg är en originalhandling som aldrig kan återskapas. Här kan du beställa en kopia av betygskopian eller utdrag ur betygskatalog.

Grundskolebetyg

Gymnasiebetyg

Komvux

Kunskapslyftet

Fram till och med vårtermin 2002 - Beställ från kommunarkivet

Senast uppdaterad: 24 oktober 2023
Förskola, skola och utbildning