Beställa kopia av betyg

Närbild av äldre betygsdokument.

Du kan beställa kopior på dina gamla betyg. De flesta skolhandlingar är allmänna och offentliga. Det vill säga vem som helst har rätt att beställa en annan persons betyg.

Ditt betyg är en originalhandling som aldrig kan återskapas. Här kan du beställa en kopia av betygskopian eller utdrag ur betygskatalog.

Grundskolebetyg

Grundskolebetyg finns hos respektive skola fram tills att de inkommer till kommunarkivet. Här nedan ser du vilka skolors betyg som finns hos arkivet i dagsläget.

Gymnasiebetyg

Komvux

Kunskapslyftet

Fram till och med vårtermin 2002 - Beställ från kommunarkivet

Senast uppdaterad: 5 april 2024
Förskola, skola och utbildning