Studie- och yrkesvägledning

Kille i tonåren skejtar på en bred väg.

Studie- och yrkesvägledning (SYV) syftar till att ge eleven personlig vägledning, enskilt eller i grupp för att eleven ska kunna göra genomtänkta val för framtiden.

Studie- och yrkesvägledning erbjuder eleven personlig vägledning , enskilt eller i grupp, och ska vara neutral och opartisk. Vägledningen skall stödja eleven i att undersöka och identifiera sina intressen och möjligheter, kunna uttrycka och formulera dessa och på så sätt kunna göra genomtänkta val. Studie- och yrkesvägledaren innehar specialistkompetens inom området och har en central roll i studie- och yrkesvägledningen.

Studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse berör all personal i skolan och förekommer i undervisning genom informationsinsatser och undervisning. All undervisning bör integrera studie-, yrkes- och arbetslivskunskap och bidra till att ge eleverna stöd, motivation, kunskaper och erfarenheter för kommande studier och yrkesliv. Varje lärare bidrar också med att diskutera elevens framgång och möjligheter i sitt/sina ämnen och hur de kan övervinna hinder. Det är de kunskaper eleverna har med sig till vägledningssamtalen. En förutsättning för att studie- och yrkesvägledningen ska fungera tillfredsställande är ett gemensamt förhållningssätt. Insikten att det är hela skolans ansvar är grundläggande för att nå uppställda mål.

Studie- och yrkesvägledning i grundskolan

Senast uppdaterad: 30 januari 2023
Förskola, skola och utbildning