Grundskola

Genrebild skola, staplade böcker och ett äpple

Grundskolan är obligatorisk för barn mellan 7 och 16 år. Undantag finns för vissa grupper, till exempel asylsökande och barn med tillfälligt uppehållstillstånd. Dessa barn har inte skolplikt men har rätt till utbildning. Skolplikt gäller också från 6 års ålder för elever i förskoleklass.

Alla ska lyckas

"Alla ska lyckas" är Barn- och lärandenämndens verksamhetsidé: En kreativ och utmanande förskola och skola där barn och elever ges möjlighet att vara entreprenörer i sitt eget liv och därmed välja sin egen framtid.

Om vårdnadshavare vill, har sexåringar rätt att börja skolan. Kontakta rektor om sådant önskemål finns. Alla barn som omfattas av skolplikten har rätt till kostnadsfri grundläggande utbildning i allmän skola.

Som vårdnadshavare har ni tillsammans själv rätt att välja i vilken skola barnet ska gå. Rektor tar emot barn utanför upptagningsområdet i mån av plats. Väljer man själv en speciell skola så följer inte rätten till skolskjuts med.

Om ditt barn behöver extra stöd eller särskild hjälp, tala med barnets lärare eller rektor.

Elever med annat modersmål än svenska har rätt till särskild undervisning i svenska. De kan ibland få undervisning i sitt eget modersmål.

Skolans service i form av skolhälsovård och skolmåltider är kostnadsfria i grundskolan.

Kommunens grundskolor ingår i ett av sektorns verksamhetsområden, förskola, grundskola, administration, elevhälsa och socialtjänst barn och unga.

Senast uppdaterad: 2 juni 2023
Förskola, skola och utbildning