Prao och vfu – verksamhetsförlagd utbildning

Ung kille arbetar och är nedsmutsad.

För att du som elev eller student ska få kontakt med arbetslivet finns olika slags praktik i skolorna. Det finns praktisk arbetslivsorientering (prao) för dig som elev i grundskolan och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för dig som student vid lärarprogrammet.

  • Prao årskurs 8 och 9
    Arbetsförlagt lärande (prao) är till för dig som går i årskurs 8 och 9. Under praon får du möjlighet att prova på arbetslivet under en vecka (måndag–fredag).
  • Verksamhetsförlagd utbildning – VFU
    Den verksamhetsförlagda delen av lärarprogrammet ger dig en relevans och helhet för vad lärarrollen innebär när praktik och teori knyts samman.
Senast uppdaterad: 24 oktober 2023
Förskola, skola och utbildning