Elevhälsa och särskilt stöd

Ung kvinna med hörlurar, hårt beskuren så ansikte inte syns.

Du som elev ska ha en god hälsa, få rätt förutsättningar för inlärning och för att nå kunskapsmålen. Rektor har ansvar för att alla barn och elever får det stöd de behöver och har rätt till.

Om du som barn eller elev har behov av särskilt stöd så har förskolan och skolan som mål att resurser sätts in så tidigt som möjligt. Om skolan ser att behovet finns informerar vi vårdnadshavare och teamet hos elevhälsan, som tillsammans tar fram ett åtgärdsprogram.

Elevhälsa

Teamet hos elevhälsan har i uppdrag att kartlägga vilka elever som är i behov av extra stöd. De ser över hur stödet ska utformas och kontaktar också eventuella utomstående stödfunktioner som behövs för utredningen. I ett samrådsmöte mellan vårdnadshavare och skolan diskuteras sedan nödvändiga åtgärder.
Läs mer om elevhälsa och vilka roller som ingår i teamet

Åtgärdsprogram

Åtgärdsprogrammet är ett redskap för att stödja dig som elev i behov av särskilt stöd, så att du får förutsättningar att nå kunskapsmålen. För att åtgärdsprogrammet ska bli bra får både du som elev och vårdnadshavare möjlighet att delta i arbetet med åtgärdsprogrammet. Men det är ändå rektor som har ansvaret för att ett åtgärdsprogram upprättas även om vårdnadshavarna motsätter sig det.

Beslut om åtgärdsprogram går att överklaga.

Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Kommunala aktivitetsansvaret KAA vänder sig till dig som är mellan 16–20 år och har avslutat grundskolan men inte avslutat eller läser på gymnasiet.

Senast uppdaterad: 4 januari 2024
Förskola, skola och utbildning