Starta fristående verksamhet

Barn som sitter på golvet.

Funderar du på att starta fristående verksamhet? Här hittar du information för att komma vidare.

En juridisk eller fysisk person kan ansöka om att starta fristående verksamhet. I Söderhamns kommun är det sektor Barn och lärande som beslutar om ansökningar till:

 • Förskola
 • Pedagogisk omsorg
 • Fritidshem

Ansök om fristående verksamhet

För att bedriva, och få rätt till bidrag för förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem ska du ansöka om detta hos Söderhamns kommun.
Tillstånd för att starta en fristående grundskola söks hos Skolinspektionen. 

Följande handlingar ska skickas med ansökan för att den ska kunna handläggas.

 • Pedagogisk inriktning, beskrivning av verksamhetsidé, arbetssätt och värdegrund
 • Personalens utbildning och erfarenhet (utbildningsbevis bifogas)
 • Barngruppens storlek och sammansättning
 • Föräldraavgifter (maxtaxa tillämpas)
 • Ansvarig kontaktperson (namn och kompetens)
 • Utdrag ur belastningsregistret
 • Intyg från kronofogdemyndigheten om att huvudmannen är skuldfri
 • F-skattebevis – från Skatteverket
 • Registreringsbevis – från Bolagsverket
 • Byggnadslov och ritning i förekommande fall
 • Besiktningsprotokoll för lokalen (senast sex månader från beslutsdatum ska besiktningsprotokoll visas upp för att ersättning ska utbetalas)
 • Hyreskontrakt
 • Ekonomisk kalkyl

Bidrag

Om verksamheten godkänns av kommunen betalar kommunen ut bidrag till verksamheten. Prislistor fastställs av kommunen inför varje nytt kalenderår.

Hur lång är handläggningstiden?

Ansökan om att bedriva fristående verksamhet ska vara skriftlig. Ansökan görs enklast genom att fylla i kommunens e-tjänst. Godkännande lämnas om skollagens villkor är uppfyllda.

Handläggningstiden för ansökan har förlängts i och med kravet på ägar- och ledningsprövning. Normalt tar en sådan prövning ca 6 månader.

Avgifter för ägar- och ledningsprövning

35 000 kr vid nyetablering
25 000 kr vid utökning
5 000 kr vid mindre förändring

Senast uppdaterad: 18 oktober 2023
Förskola, skola och utbildning