Öppna data

För att främja innovationer och skapandet av nya digitala tjänster för medborgare och företag, tillgängliggör Söderhamns kommun offentlig information i form av öppen data.

Öppna data är digital information som tillgängliggörs för allmänheten utan några begränsningar iform av immateriella hinder som patent och upphovsrätt. Det är fritt för dig att ta del av och använda informationen.

Här på www.soderhamn.se/psidata Länk till annan webbplats. publicerar vi Public Sector Information (PSI) - öppna data om Söderhamns kommun.

Ärendelistor och protokoll

Ärendelistan visar vilka ärenden som ska behandlas.
Protokollet sammanfattar vad mötet beslutat. På grund av bland annat personuppgiftslagen (PUL) är vissa uppgifter inte utskrivna i de protokoll som publiceras.

Sök bland ärendelistor och protokoll

Nyckeltal från Kolada

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Nyckeltalen bygger på data från ett stort antal myndigheter, till exempel Statistiska Centralbyrån (SCB), Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket och Brottsförebyggande rådet (BRÅ).

Här har vi samlat ett urval av nyckeltalen om kommunen i Kolada, för att visa vilken typ av öppna data som finns tillgänglig.

API-anrop

För varje nyckeltal visas en graf över utvecklingen över år samt en beskrivning av nyckeltalet och det API-anrop som används för att hämta data från Kolada.

Vill du se exakt vilka värden som gäller ett år, håll musen över prickarna på grafen.

 
Senast uppdaterad: 11 februari 2019
Kommun och politik