Ekonomi, budget och redovisning

Vi ser budget som en strategisk och ekonomisk plan, med riktlinjer och ramar för våra verksamheter, därför kallar vi den mål- och resursplan.

Kommunens verksamheter finansieras av kommunalskatt, bidrag från staten och avgifter. Kommunfullmäktige tar varje år beslut om hur hög kommunalskatten ska vara. 

Budgeten är en plan för hur kommunens resurser ska fördelas till de olika verksamheterna. Vi ser budget som en strategisk och ekonomisk plan, med riktlinjer, ramar och mål för kommunens olika verksamheter, därför kallar vi den mål- och resursplan.

Söderhamns kommun arbetar med en fyraårsbudget med koppling till mandatperioden och till våra politiska mål - fokusområden. En fyraårsbudget ger kommunfullmäktige och nämnderna möjlighet till mer långsiktig planering av kommunens verksamhet. Viss revidering sker årligen.

I Söderhamns kommun sker kontinuerlig uppföljning av verksamheterna. Varje år i augusti görs ett delårsbokslut för perioden januari-augusti. Årsbokslut (ibland kallat årsredovisning eller årsrapport) avser helår januari-december.

 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Delårsrapport Söderhamns kommun augusti 2023.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2023-12-15 15.13
Senast uppdaterad: 7 maj 2024
Kommun och politik