Digitala infartsskyltar

Söderhamns kommun äger och driver två digitala informationsskyltar vid E4 (norr- och södergående trafik) samt två skyltar vid Ina utmed riksväg 50 (väst- östgående trafik). Innehållet som visas på skyltarna riktar sig till förbipasserande, besökare och invånare.

Vill du att ditt evenemang ska synas på skylten?

Om du vill att ditt evenemang ska finnas med på skylten behöver du publicera information om evenemanget i evenemangskalendern på visitsoderhamn.se/evenemang Länk till annan webbplats..
Läs även nedan om vilket innehåll som visas, och inte, på skyltarna.

Om det finns personer i bild som går att identifiera, är det viktigt att bilden är godkänd enligt GDPR.

Söderhamns kommun hämtar evenemang från evenemangskalendern och förbehåller sig rätten att prioritera vilka evenemang som visas på skyltarna samt att neka evenemangs publicitet i enlighet med de beslutade reglerna för skyltarna.

Söderhamns kommun ansvarar för layout, innehåll, prioritering, frekvens, exponeringstid för aktuellt material samt att innehållet följer Trafikverkets yttrande för skyltarna.

Vad publiceras på skyltarna?

 1. Kommande och pågående evenemang
  Många aktiviteter, stora som små, kan synliggöras. Innehållet till evenemangen som marknadsförs på skyltarna hämtas endast från evenemangskalendern på visitsoderhamn.se/evenemang Länk till annan webbplats..
  För att evenemanget ska ha relevans för att synas på skyltarna ska det ha ett allmänintresse och den breda allmänheten ska vara inbjuden att delta. Evenemanget behöver av planeringsskäl finnas publicerat i evenemangskalendern minst två veckor innan arrangemanget går av stapeln.
 2. Varumärkesstärkande bilder och budskap
  Foton som återger en stark och lockande bild av Söderhamn, tillsammans med varumärkesstärkande budskap bidrar till att marknadsföra Söderhamns kommun som plats.
  Bilder och budskap om Söderhamns kommuns (organisation) satsningar och kommunikationskampanjer bygger organisationens varumärke som myndighet samt dess bolag.
 3. Samhällsinformation
  Vi publicerar samhällsinformation där vi som kommun eller våra bolag är avsändare men kan även sprida viktig samhällsinformation från andra myndigheter.
 4. Krisinformation
  De digitala informationsskyltarna kan användas som en kanal för kriskommunikation vid en samhällskris eller samhällsstörning. Krisinformation kan på kort varsel prioriteras före annat innehåll.

Vad publiceras inte på skyltarna?

 • Det går inte att köpa exponeringsplats på de digitala skyltarna som Söderhamns kommun ansvarar för.
 • Allmän marknadsföring av företag, produkter och tjänster nekas alltid.
 • Verksamheter/föreningar/myndigheter marknadsförs inte i allmänhet.
 • Budskap om/från politiska partier och intresseorganisationer nekas.

Hur prioriteras innehållet på skyltarna?

Arbetet med att prioritera innehåll på skyltarna sker i samarbete mellan Visit Söderhamn och kommunikationsenheten, i huvudsak är Visit Söderhamn ansvarig för innehållet på skyltarna. Grunden för innehållsplaneringen är en strategisk planering och prioritering utifrån reglerna i detta dokument samt ytterligare faktorer som: storlek på allmänintresse och målgrupp, ämnesområden, turistiskt värde och varumärkesbyggande budskap. Allt vägs ihop till en sammanslagen bedömning.

Vad är syftet med skyltarna?

Syftet med de digitala skyltarna är att marknadsföra och stärka varumärket Söderhamn, såväl som kommun och som plats.

Senast uppdaterad: 17 februari 2022
Kommun och politik