Pressrum

Här har vi samlat några av de vanligaste förekommande talespersonerna, samt andra funktioner. Om du inte vet vem du ska vända dig till, eller inte hittar den funktion du söker, kontakta kommunens Kundtjänst, tel 0270-75 000. Kundtjänst hjälper dig att komma i kontakt med rätt person.

Presskontakter

Kommunalråd
John-Erik Jansson (C)
tel 0270-753 16

Oppostionsråd
Magnus Flyckt (S)

Kommundirektör
Patrik Jakobsson
tel 0270-757 88

Biträdande kommundirektör, sektorchef Styrning och stöd
Petra Löfgren
tel 0270-723 21

Sektorchef Barn och lärande
Tobias Winterliv
tel 0270-754 08

Sektorchef Välfärd
Jon Schöning
tel 0270-750 39

Sektorchef Samhällsservice
Thomas Kihlström
tel 0270-750 68

HR-chef
Ann-Charlotte Malmberg
Tel 0270 - 750 00

Näringslivschef
Ola Andersson
Tel 0270-750 00

Strategi- och ekonomichef
Anders Paulsen
0270-756 26

Kommunstyrelsen, Sektor styrning och stöd
E-post: kommunstyrelsen@soderhamn.se
Registrator: Elisabeth Jernberg, tel 0270-750 60

Barn- och lärandenämnden
E-post: barn.larandenamnden@soderhamn.se
Registrator: My Arvidsson, tel 0270-74458

Jävsnämnden
E-post: javsnamnden@soderhamn.se
Registrator: Teija Åhlin, tel 0270-752 27

Samhällsservicenämnden
E-post: samhallsservicenamnden@soderhamn.se
Registratorer:
Teija Åhlin, tel 0270-752 27
My Arvidsson, tel 0270-74458

Välfärdsnämnden
E-post: valfardsnamnden@soderhamn.se
Registrator: Ida Stefansson, tel 0270-752 51

Överförmyndarnämnden
E-post: ofn@soderhamn.se
Kundtjänst, tel 0270-750 00

Kommunikationschef
Matilda Green
tel 0270-750 69

Senast uppdaterad: 12 september 2023
Kommun och politik