Pressrum

Här har vi samlat några av de vanligaste förekommande talespersonerna, samt andra funktioner. Om du inte vet vem du ska vända dig till, eller inte hittar den funktion du söker, kontakta kommunens Kundtjänst, tel 0270-75 000. Kundtjänst hjälper dig att komma i kontakt med rätt person.

Talespersoner i organisationen

Från och med 1 januari 2022 gäller en ny organisering av tjänstepersoner inom kommunen. Den politiska organisationen, gällande de politiskt tillsatta nämnderna, kommer att ändras från och med 1 januari 2023. Att organisationerna för tjänstepersoner respektive förtroendevalda politiker ändras vid olika tidpunkter innebär att befintliga nämnder kommer att fatta beslut i frågor och ärenden tillhörande olika sektorer.
Läs mer om vad detta innebär under 2022

Presskontakter

Kommunalråd
John-Erik Jansson (C)
tel 0270-753 16

Oppostionsråd
Magnus Flyckt (S)

Kommundirektör
Patrik Jakobsson
tel 0270-757 88

Biträdande kommundirektör/Sektorchef Styrning och stöd
Petra Löfgren
tel 0270-723 21

TF Sektorchef Barn och lärande
Pernilla Lund
tel 0270-754 14

Sektorchef Välfärd
Jon Schöning
tel 0270-750 39

Sektorchef Samhällsservice
Thomas Kihlström
tel 0270-750 68

HR-chef
Ann-Charlotte Malmberg
Tel 0270 - 750 00

Strategi- och ekonomichef
Anders Paulsen
0270-756 26

Näringslivschef
Ola Andersson
Tel 0270-750 00

Barn- och lärandenämnden
E-post: barn.larandenamnden@soderhamn.se

Registrator:
My Arvidsson: Tel 0270-74458

Samhällsservicenämnden
E-post: samhallsservicenamnden@soderhamn.se

Registratorer:
Teija Åhlin: Tel 0270-752 27
My Arvidsson: Tel 0270-74458

Kommunstyrelsen / Sektor styrning och stöd
E-post: kommunstyrelsen@soderhamn.se

Registratorer:
Elisabeth Jernberg, Rådhuset Tel 0270-750 60

Välfärdsnämnden
E-post: valfardsnamnden@soderhamn.se

Registratorer:
Ida Stefansson: Tel 0270-752 51

Överförmyndarnämnden
E-post: ofn@soderhamn.se

Kundtjänst: Tel 0270-750 00

Kommunikationschef
Matilda Green
tel 0270-750 69

Senast uppdaterad: 10 mars 2023
Kommun och politik