Så gör du för att lämna e-förslag

Det är viktigt för våra verksamheter att få in idéer och förslag. Genom e-förslag vill Söderhamns kommun skapa en öppen och transparent förslagsprocess. Alla ska kunna följa gången för ett förslag. Både medarbetare och förtroendevalda kan se vilka frågor kommunens medborgare är engagerade i.

Genom e-förslag kan du lämna en idé eller ett förslag till Söderhamns kommun. E-förslag ger dig möjlighet att påverka frågor som är viktiga för dig. Du kan själv marknadsföra ditt förslag genom olika kampanjer, till exempel i sociala medier.

E-förslag publiceras på soderhamn.se under tre månader. Alla kommun­medlemmar som vill stödja förslaget kan rösta på det. Om fler än 100 personer röstat på ett förslag går det vidare till politisk beredning.

Alla som vill kan lämna in e-förslag till oss, du behöver inte vara invånare eller kommunmedlem i Söderhamns kommun. Det finns inte någon åldersgräns för att lämna förslag, men om du är under 15 år behöver någon av dina vårdnadshavare/föräldrar samtycka till att du får använda tjänsten e-förslag.

Du lämnar ditt e-förslag via vår e-tjänst. Du kan lämna ett e-förslag utan att logga in med bank-ID - men då får du inte tillgång till alla tjänster som gör att du kan följa ditt ärende. Omdu loggar in med bank-ID kan du följa status i ditt ärende, ta emot och skicka meddelanden gällande ditt ärende mm.

Om du inte kan använda e-tjänsten kan du skicka ditt e-förslag till Kundtjänst (kundtjanst@soderhamn.se) så får du hjälp att lämna in förslaget.

Hur gör jag om jag inte har tillgång till dator?
Du kan få tillgång till dator på följande platser:

  • Söderhamns stadsbibliotek och biblioteket i Ljusne, här kan du låna en dator om du anmäler dig som låntagare (kostnadsfritt).
  • Kundtjänst, Faxholmsgatan 3, dator som alla kan låna.

Om du vill få hjälp med att lägga in ditt förslag elektroniskt kan du vända dig till Kundtjänst.

Ditt namn kommer att synas i det publicerade förslaget. (Inte alla inlämnade förslag publiceras - det granskas först, sen tas beslut om publicering.)

Ditt förslag behöver en tydlig rubrik och en kortfattad beskrivning med tydlig information om vad du vill ska hända. Förslaget ska vara konkret och handla om verksamhet som kommunen kan besluta om. Du kan bifoga dokument och bilder till ditt e-förslag.

Vi behöver granska ditt förslag innan det publiceras. Publicering sker vanligtvis inom sju arbetsdagar. Vi granskar enligt följande kriterier:

  • Förslaget måste röra en fråga inom kommunens ansvar. Vissa frågor kanske hör till en annan myndighet eller instans.
  • Förslaget får inte bryta mot svensk lag, vara diskriminerande eller på annat sätt olämpligt.
  • Förslaget får inte röra myndighetsutövning mot enskild person, som till exempel bygglov eller bistånd.
  • Om förslaget rör en fråga där en verksamhet själv beslutar så överlämnar vi förslaget som en synpunkt direkt till aktuell förvaltning.

Alla förslag till Söderhamns kommun behandlas i enlighet med gällande lagar och regler. Vi värnar både om allmänhetens rätt till insyn och din integritet.

Vad innebär rätten till insyn?

Kommunens verksamhet omfattas av olika lagar och principer, för att säkerställa öppenhet och tillgång till det vi gör. Vi kan behöva lämna ut en handling du skickat in, eller en namnlista där det står att du röstat för ett förslag, om någon begär det.
Läs mer under Beslut, insyn och rättssäkerhet

Hur skyddas min och andras integritet?

När du lämnar ett e-förslag behöver vi registrera ditt namn och dina kontaktuppgifter, för vår administration. Ditt namn kommer att synas i handlingarna om förslaget går vidare till politisk beredning.

Uppgifter om enskilda personer behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen. Personuppgiftsansvarig för e-förslag är kommunstyrelsen i Söderhamn.

Vi granskar alla e-förslag gentemot bland annat integritetsskydd, de får till exempel inte röra myndighetsutövning mot enskild person, som till exempel bygglov eller bistånd.
Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter

Senast uppdaterad: 24 augusti 2023
Kommun och politik