Vision och fokusområden

Vår vision för Söderhamn anger riktningen för kommunens verksamheter. Vi arbetar med kommungemensamma syften och fokusområden, fyrårsbudget, systemsyn och regelbunda uppföljningar för att utveckla kommunens verksamheter och nå vår vision.

Vision Söderhamn

Vision Söderhamn bygger på söderhamnarnas egna drömmar, idéer och förhoppningar om framtiden. Genom möten, dialoger, förslag och ideér har söderhamnarna och kommunen skapat en gemensam vision - en önskebild av Söderhamn som en bra plats att leva på.
Vår vision

Syfte och Fokusområden 2024-2027

Kommunfullmäktige fattar beslut om kommungemensamt syfte och fokusområden.
Kommungemensamt syfte och fokusområden

Styrning och ledning genom systemsyn

Vårt sätt att styra och utveckla verksamhet bygger på systemsyn och medborgarens fokus, där vi samverkar i ett system utifrån dina behov. Genom att fokusera på vilka effekter vi vill nå kan vi arbeta långsiktigt, med fler nöjda kunder, och använda våra resurser mer effektivt.
Vårt sätt att styra och leda

Senast uppdaterad: 9 februari 2024
Kommun och politik