Lägesrapport: detta sker nu i Centrumplanen 5 september

Arbete i Gurkparken.

I Gurkparken görs marken i ordning för bland annat boulebana och basketyta.

Utvecklingen av Söderhamns centrum pågår för fullt med Centrumplanens etapp 2. Den rör området från Strykjärnsbron till Hamnbron inklusive kajrenovering och ansiktslyft av Gurkparken. Här kommer en färsk lägesrapport.

Vad sker nu i projektet?

Väster om Järnbron: Här görs området i ordning, bland annat med asfaltering av p-ytor.

Kajen: Armering och gjutning fortgår. På någon del av kajen är gjutningen klar.

Gurkparken: Förstärkning av mark närmast ån, där det bland annat ska bli banor för boule och street basket.

Går det enligt planen?

Ja det flyter på.

Vilken påverkan har det som görs?

Ingen märkbar.

Vad sker härnäst och när?

Mycket handlar om att färdigställa det som pågått under de senaste veckorna. Mellan Sibylla och Järnbron startar inom kort arbete med form och armering för kajen.

Projektledare: Hans Uddén
Telefon: 0270-758 06, 070-200 96 68
E-post: hans.udden@soderhamn.se

Senast uppdaterad: 5 september 2023