Kemikalier i hushållet och vardagen

Vi omges ständigt av kemikalier. Både dem vi själva väljer att använda och dem vi ofrivilligt utsätts för. En del är till nytta för oss, medan andra kan vara skadliga både för oss själva och för miljön.

Varor och kemiska produkter

Ständigt kommer vi i kontakt med olika kemikalier och tungmetaller som finns i kläder, möbler, datorer, läkemedel, målarfärg, tvätt– och rengöringsmedel, smink och hygieniska produkter.
Varor och kemiska produkter som är vanliga i vardagen. Länk till annan webbplats. (Kemikalieinspektionen)

Barn och kemikalier

Barn som växer och utvecklas är mer känsliga för kemikalier än vuxna. Därför är det viktigt att dom inte kommer i kontakt med skadliga ämnen i onödan. Du kan påverka de risker som ditt barn utsätts för och genom at skapa en så kemikaliesmart vardag som möjligt.
Tips och råd om kemikalier i barns vardag. Länk till annan webbplats. (Kemikalieinspektionen)

Gör ett medvetet val

När du ska köpa en kemisk produkt är det viktigt att fundera på om du verkligen behöver produkten och vilket alternativ som är minst farligt. Till din hjälp har du märkningen och farosymbolerna som finns på förpackningen. Märkningen och farosymbolerna informerar om produktens risker och hur du ska använda produkten på ett säkert sätt.
Märkning och farosymboler. Länk till annan webbplats. (Kemikalieinspektionen)

Senast uppdaterad: 15 oktober 2020
Bygga, bo och miljö