Anläggningar med farlig verksamhet - SEVESO

Vid vissa kemikalieanläggningar kan verksamheten vara så farlig att en olycka orsakar allvarliga skador på människor eller miljö.

Sevesolagstiftningen, eller Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, riktar sig till verksamheter som hanterar stora mängder kemikalier vid ett tillfälle. Lagen ställer bland annat krav på att företagen ska ha rutiner för information till allmänheten.

I Söderhamn finns flera anläggningar som omfattas av Sevesolagstiftningen. Information om anläggningarna samt rutiner om det skulle uppstå en olycka hittar du på Kommunalförbundet Hälsingland Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 10 maj 2024
Bygga, bo och miljö