Båten

Du som har båt har en fantastisk möjlighet att bidra till renare vatten. Övergödning, överfiske, gifter i fisk, döda bottnar, nedskräpning, mikroplaster är några av de probelm som våra hav och sjöar och vattendrag kämpar med. Förändring börjar på lokal nivå. 

Bidra till en renare vatten genom att inte måla båtbotten med miljöfarlig färg för att hindra påväxt av havstulpan är förödande. Tyvärr är i stort sett alla båtbottenfärger giftiga för miljön och vattenlevande organismer. Genom att tvätta båten i en båtbottentvätt kan du hålla båtbotten ren utan negativ påverkan på vattenmiljön. Med båtbottentvätten behöver du inte bottenmåla på våren, du slipper manuell rengöring på sommaren och hösttvätt på spolplatta

Töm båtlatriner/kemtoalett i tömningsstationerna. Toalettavfall i våra vatten kan ge upphov till hygieniska- och miljömässiga problem, som försämrad badvattenkvalité, risk för smittspridning, övergödning och ökad algblomning. I Söderhamns kommun finns 4 st latrintömningsanläggningar.

Senast uppdaterad: 26 september 2023
Bygga, bo och miljö