Bilen

Du kan hjälpa till att göra Söderhamn till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att minimera föroreningar och utsläpp. Här är några goda råd om hur du sköter om både bilen och miljön.

Tvätta bilen miljövänligt

Vi svenskar tvättar bilar ungefär 30 miljoner gånger per år. Det ger årligen utsläpp av 2000 ton olja, 4 ton bly, krom och nickel och 100 kilo kadmium. Många av oss tvättar bilen hemma på gatan eller tomten. Det ger direktutsläpp till våra sjöar och vattendrag.

Det är bra för både bilen och miljön att tvätta och vaxa bilen regelbundet. Bilen rostar mindre och håller längre. En välvaxad bil behöver sällan rengöringsmedel för att bli ren. Det räcker att spola av den med vatten. Men välj en bra plats för ditt tvättande.

Avloppsvatten från biltvätt innehåller många miljöfarliga ämnen. Föroreningarna kommer både från bilens kaross och från de rengöringsmedel som används. I bilschampo och avfettningsmedel finns kemikalier som är direkt skadliga för vattenlevande organismer. Många av ämnena är också svåra att bryta ner i naturen. 

Tomgångskörning är onödig miljöbelastning

Vem vill inte sätta sig i en varm bil? Vintertid är det frestande att låta bilen stå på tomgång medan du skrapar rutorna eller tar ut pengar i bankomaten. Onödig tomgångskörning är lika med onödig miljöbelastning. I Söderhamn får du ha bilen på tomgång i max en minut. 

Koldioxid Bensin och diesel är fossila bränslen och bidrar till att öka växthuseffekten.

Kväveoxider kan ge direkta negativa hälsoeffekter, t ex på våra luftvägar. Astmatiker är särskilt känsliga. Kväveoxider bidrar också till att bilda marknära ozon som är skadligt för hälsan och för växande gröda.

Kolväten bidrar också till att bilda marknära ozon. Många av dessa ämnen är direkt hälsoskadliga, t ex cancerframkallande.

Kolmonoxid är en giftig gas.

Partiklar kan ge hälsoproblem i luftvägar och lungor. Även personer med hjärt- och kärlsjukdomar är känsliga.

Använd motorvärmare

Avgasutsläppen blir extra stora på vintern eftersom motorn då är kallare än vanligt. Undvik tomgångskörning och skrapa rutorna innan du startar bilen.

För att undvika kallstarter kan du använda motorvärmare. Den är effektiv ända upp till tio plusgrader. Utsläppen minskas kraftigt på korta sträckor och bränsleförbrukningen blir också lägre. Dessutom gör motorvärmaren att slitaget på motorn minskar.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 8 november 2023
Bygga, bo och miljö