Bredband och IT

Fiber är den bästa och snabbaste vägen till en rad internetbaserade tjänster. Med snabb datatrafik kan du använda fiberuppkopplingen för till exempel kabel-TV, IP-telefoni och bredbands-TV.

Kommunala bolaget Söderhamn NÄRA bygger successivt ut fibernätet i Söderhamns kommun för privatkunder och företag. Snabb uppkoppling kan vara en förutsättning för att kunna bo och arbeta på små orter.

Mål i kommunens bredbandsstrategi 2021-2025

Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband. Målen för de kommande åren är specificerade av Region Gävleborg och gäller hela Gävleborgs län:

  • 98% bör ha tillgång till minst 1Gb
  • 1,9% bår ha tillgång till 100Mb
  • 0,1% bör ha tillgång till 30Mb

I stort har vi i Söderhamns kommun uppnått målet för 2025 - men det finns några geografiska platser som är en utmaning, t.ex. Granön. Dessa platser kommer troligtvis att erbjudas trådlös förbindelse efter Post- och telestyreslen (PTS) förespråkar det.

Utbyggnadsplan

Söderhamn Nära har idag byggt runt om i kommunen och kan erbjuda 94% av medborgarna 1Gb Internet. Även andra aktörer har byggt för bredband i vår kommun och med deras hjälp har vi lyckats nå 98%.

Alternativ för att erbjuda de sista 2% kan vara radiolänk, satellit & mobilt bredband.

Se vilka områden somn mär aktuella för utbyggnad av bredband - Söderhamn NÄRA Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 15 september 2022
Bygga, bo och miljö