Skadad eller stulen egendom

Trasiga glasögon på asfalt.

Ibland är olyckan framme och barns och elevers glasögon går sönder när de är i förskola, förskoleklass, fritids och skola. Skolan ersätter skadade glasögon till elever med skolplikt om skadan skett under skoltid.

Ersättningen utgår med maximalt 399 kronor för skadade glasögonbågar och maximalt 800 kronor för skadade glasögonglas.

För att få ersättning måste ett kvitto från en optiker kunna visas upp. Ersättning utgår inte om det redan täcks av landstingets bidrag.

Noteras att kommunens olyckfallsförsäkring ersätter kostnader för skadade kläder och glasögon i de fall en olycksfallsskada lett till läkarbehandling.

Skadade kläder

Om olyckan skulle vara framme och något barns eller elevs kläder blir skadade under den tid barnet är i förskolan eller eleven i skolan så utgår ingen ersättning för detta.

Stulen egendom

Om något barns eller elevs egendom blir stulen under den tid som den vistas i förskolan eller skolan så utgår ingen ersättning för detta.

Senast uppdaterad: 30 juni 2022
Förskola, skola och utbildning