Verksamhetsförlagd utbildning – VFU

Verksamhetsförlagd utbildning eller VFU, är en viktig del i lärarprogrammet, där praktik och teori knyts samman. Söderhamns kommun har för närvarande avtal med Högskolan i Gävle, Mittuniversitetet och Högskolan Dalarna, men kan i mån av plats även ta emot dig som studerar på andra högskolor eller universitet.

Är du intresserad av VFU i Söderhamns kommun?

Det är viktigt för oss att blivande medarbetare får en bra, lärorik och givande utbildning om det yrke och verksamhet de ska arbeta i efter de avslutat sina studier. Dessutom medverkar de studerande till kommunens skolutveckling genom att de bidrar med nya idéer och tankar till de arbetsplatser där de har sin VFU-utbildning.

Vår ambition är att den verksamhetsförlagda utbildningen ska ses som ett föredöme för lärarstudenterna vad gäller till exempel ledarskap, samarbete, inflytande, ansvar och stimulerade lärande- och utvecklande miljöer. Du som lärarstudent ska få en helhet för att utveckla kunskaper som avser hela lärarrollen – VFU i Söderhamn bidrar till att teori och praktik sammanlänkas.

  • Har du behov av VFU-placering? Kontakta VFU-enheten på ditt lärosäte i första hand. De i sin tur kontaktar de lokala samordnarna i Söderhamn, som letar en plats på kommunens partnerskolor och förskolor.
  • Du måste ordna ett registerutdrag ur brottsregistret hos Polismyndigheten innan du börjar. Utdraget ska lämnas i oöppnat kuvert till rektor, som avgör om den studerande kan tas emot. Lämnas inget utdrag kan VFU inte erbjudas.
  • Du kommer att omfattas av sekretesslagen och är likställd med övrig personal när det gäller sekretess. Rektor ansvarar för att den studerande informeras om våra sekretessregler och skriver under sekretessinformationen.
  • När du blivit tilldelad en plats och en lokal lärarutbildare, är det viktigt att du tar kontakt i mycket god tid innan VFU-perioden börjar.

Senast uppdaterad: 30 maj 2023
Förskola, skola och utbildning