Projektmedel JAK medlemsbank

Har du idéer, visioner eller projekt som du vill förverkliga, men saknar startkapital? Om dina idéer ligger i linje med kommunens visionsarbete eller med lokala utvecklingsprogram kan vi hjälpa dig.
Kommunen stödsparar i JAK medlemsbank – för att visioner ska bli verklighet.

JAK Medlemsbank är en idéburen kooperativ ekonomisk förening med banktillstånd. JAK ägs och kontrolleras på ett demokratiskt vis av medlemmarna. Alla medlemmar behandlas lika.

Stödsparande

Kommunen stödsparar i JAK medlemsbank för att kunna ge lån till lokala projekt som inte kan låna i en vanlig bank. Kommunen får ingen ränta på stödsparpengar, men vi samlar poäng som kan överlåtas till lokala projekt som stödjer utvecklingen av Söderhamn och är viktiga för bygden. Sparpoängen tillfaller alltså låntagaren i form av ett lån. Det är banken, inte stödspararna, som tar kreditrisken.

Kriterier för lån

För att kunna låna i JAK måste låntagaren vara medlem.
Läs mer om aktuella lånevillkor på jak.se Länk till annan webbplats.

För att få nyttja poäng från kommunens stödsparkonto i JAK gäller:

  • Stödspar är endast för organisationer som har sitt säte inom Söderhamns kommun.
  • Organisationen ska bedriva samhällsnyttig verksamhet utan enskilt vinstsyfte och med demokratisk ägarstruktur, alternativt för småföretagare i en uppstartsfas.
  • Ett av följande kriterier ska uppfyllas:
    • Sparpoäng kan ges till verksamheter vars syfte ligger i linje med kommunens visionsarbete och/eller med lokala utvecklingsprogram.
    • Sparpoäng kan ges till verksamheter vars syfte ligger i linje med målen för kommunens varumärkesarbete.
    • Sparpoäng kan även ges till verksamheter vars syfte är att skapa eller bibehålla arbetstillfällen

Vill du ta del av kommunens stödsparande?

Organisationer som vill nyttja kommunens stödspar ska anmäla detta tillsammans med en beskrivning av projektet till kommunstyrelsen. En projektbeskrivning och en kopia på JAK:s ansökningsblankett ska lämnas till kommunstyrelsen.

Om organisationen uppfyller kriterierna ovan kan sökande vända sig till JAK medlemsbank som gör en sedvanlig kreditprövning.

Vid upprepade betalningspåminnelser från JAK till kredittagare samt vid kredittagares obestånd kan Söderhamns kommun, efter dialog med kredittagare för det specifika projektet, ta ut sina stödsparpengar från JAK.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 26 januari 2022
Kommun och politik