Kris och beredskap

Om krisen eller kriget kommer

Söderhamns kommun arbetar på flera olika sätt för att du ska kunna vara trygg i ditt hem och i hela kommunen.      

Senast uppdaterad: 7 september 2023