Kris och beredskap

Om krisen eller kriget kommer

Söderhamns kommun arbetar på flera olika sätt för att du ska kunna vara trygg i ditt hem och i hela kommunen.          

Senast uppdaterad: 6 maj 2019
Kommun och politik