Kommunens organisation

Söderhamns kommun-flagga i förgrunden och Rådhuset i bakgrunden.

Kommunen består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder, sektorer, bolag och förbund.

Kommunfullmäktige

Kommunens högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs direkt av folket i allmänna val. Partierna delar på 49 platser i kommunfullmäktige. Fullmäktige fastställer mål och riktlinjer för kommunens verksamhet.
Läs mer om Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Kommunstyreslen består av förtroendevala politiker är beredningsorgan för kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens huvuduppgift är att leda och samordna kommunens angelägenheter och nämndernas verksamhet.
Läs mer om Kommunstyrelsen

Nämnder

Kommunens nämnder med förtroendevala politiker styr arbetet i kommunen på en övergripande nivå (valnämndens och överförmyndarnämndens verksamheter ingår i kommunstyrelseförvaltningen).
Läs mer om kommunens nämnder

Sektorer

Kommunens sektorer med anställda medarbetare sköter den löpande verksamheten, förbereder och utreder ärenden samt genomför de politiska beslut som fattas.
Läs mer om kommunens sektorer

Kommunalförbund

Kommunalförbundet Hälsingland, Hälsinglands utbildningsförbund och Inköp Gävleborg sköter vissa uppgifter.
Läs mer om kommunalförbunden

Kommunala bolag

Faxeholmen, Söderhamn NÄRA och Söderhamns Stadshus AB sköter fastigheter, el, vatten, fjärrvärme, renhållning, bredband, TV och IT-drift.
Läs mer om de kommunala bolagen

Senast uppdaterad: 31 december 2021
Kommun och politik

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp samtalsförmedlande tjänster.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn