Akut hjälp

Nallebjörnar med steoskop

Kontaktuppgifter till olika kris- och stödorganisationer.

112 - Akut nödsituation

Ring 112 om du är i en akut nödsituation och behöver hjälp på en gång. Via 112 kan du få hjälp av till exempel ambulans, brandkår eller polis.
www.sosalarm.se Länk till annan webbplats.

Sjukvårdsrådgivningen 1177

Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när det behövs. Här arbetar sjuksköterskor med hög kompetens och lång erfarenhet. Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt.

Socialtjänstens mottagningsenhet 0270-750 00

Socialtjänstens mottagningsenhet tar emot anmälningar rörande barn och ungdomar samt vuxna missbrukare. När socialkontoret är stängt ringer du till Socialjouren.

Socialjour 026-10 02 25

Socialjouren tar emot anmälningar rörande barn och ungdomar samt vuxna missbrukare. 
När socialkontoret är stängt kan du vända dig till Socialjouren som ger dig akut hjälp på kvällar, nätter och helger. Socialjouren är stationerad i Polishuset i Gävle.

Telefontider Socialjouren:
Måndag - Torsdag 17.00 - 23.00
Fredag 17.00 - 02.00
Lördag 16.00 - 02.00
Söndag 16.00 - 23.00

Behöver du göra akuta anmälningar när både socialtjänsten och Socialjouren har stängt, ring SOS Alarm 112. SOS Alarm kontaktar då Socialjourens beredskap.

Barnens hjälptelefon, Bris 116 111

Till Bris kan barn ringa som vill prata med en vuxen. Samtalet är helt anonymt och syns inte ens på telefonräkningen.

BRIS vuxentelefon, 077-150 50 50

Stödverksamheten för vuxna — om barn. BRIS tar emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn. Varje samtal besvaras av en erfaren person på BRIS och du kan självklart vara anonym. Samtalet kostar som ett vanligt telefonsamtal.
Öppettider: vardagar kl 11-13.

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Information finns på flera språk och har tillgång till tolkservice. För dig som har nedsatt hörsel eller talförmåga finns möjlighet att använda tjänsten texttelefoni. Öppen dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.
www.kvinnofridslinjen.se Länk till annan webbplats.

Brottsofferjouren 0200-21 20 19

Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Du kan ringa hit anonymt om du vill och få stöd och information.

Ring 08-642 00 44 för hjälp på eget språk

Brottsofferjourernas Telefoncentral kan ge stöd på eget språk till människor som talar; arabiska, persiska, bosniska/kroatiska/serbiska, ryska, spanska, franska, sydkurdiska samt ungerska.
Brottsofferjouren Länk till annan webbplats.

Nationella hjälplinjen 020-22 00 60

Hit kan du ringa om du har en psykisk kris eller befinner sig i en annan svår livssituation, för att få rådgivning och stöd.

Kvinnojouren Stöttan 010-47 11 099

När du behöver hjälp, stöd eller bara någon att prata med.
E-post: info@kvinnojourenstottan.se
www.kvinnojourenstottan.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 17 januari 2024
Omsorg och stöd