Tietoa lasten päivähoidosta - Information om barnomsorg

Kunnassa on yhteensä noin kaksikymmentä kunnallista ja yksityistä esikoulua. Esikoulu on ensimmäinen vaihe yhteiskunnan kokonaisvaltaisessa koulutusjärjestelmässä ja toiminta perustuu esikoulun opetussuunnitelmaan. Esikoulun tulee antaa virikkeitä lapsen kehitykselle ja oppimiselle.

Esikoulun tulee tarjota lapsille turvallista päivähoitoa, joka perustuu kokonaisvaltaiseen näkemykseen lapsesta ja lapsen tarpeista ja joka suunnitellaan siten, että hoito, kehitys ja oppiminen muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Esikoulun tulee edistää monipuolisia yhteyksiä ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta sekä valmistella lapsia jatkokoulutukseen.

Lapsilla on 1 vuoden iästä alkaen oikeus maksulliseen esikouluun ja sen lisäksi kaikille 3-5-vuotiaille lapsille taataan maksutonta pedagogista toimintaa esikoulussa, 15 tuntia viikossa koulun lukuvuosiaikojen puitteissa.

Senast uppdaterad: 7 tammikuuta 2021
Kommun och politik