Lasten päivähoidon maksut - Avgifter i barnomsorg

Maksu päivähoidosta maksetaan lapsen ensimmäisestä sijoituspäivästä alkaen ja se peritään 12 kuukaudelta vuodessa. Maksu määräytyy yksinhuoltajan, aviopuolisoiden tai avopuolisoiden veronalaisten tulojen ja lasten lukumäärän mukaan riippumatta siitä ovatko lapset avio-/avoparin yhteisiä lapsia vai eivät.

Perusmaksu

Kuukausimaksu peritään perheen päivähoidossa olevien lasten lukumäärän sekä perheen yhteenlaskettujen vuosittaisten bruttotulojen mukaan. Tulojen muutoksesta tulee ilmoittaa kirjallisesti ennen muutosta. Maksu maksetaan kuluvalta kuukaudelta.

Kuukausittaiset vuositulosi saat jakamalla vuositulosi 12:lla.

Huoltajien tulotiedot tarkistetaan säännöllisin välein, toisaalta huoltajien itse ilmoittamien tietojen ja toisaalta Veroviraston tietojen pohjalta.

Maksuton esikoulu

Sen vuoden elokuun 1. päivästä alkaen, jolloin lapsi täyttää 3 vuotta, sen vuoden kevätlukukauden päättymiseen saakka, jolloin lapsi täyttää 6 vuotta, lapsella on oikeus maksuttomaan esikoulupaikkaan 15 tuntia/viikko koulun lukuvuosien aikana. Lapsen oleskeluaika suunnitellaan yhdessä esikoulun kanssa. Lounas ei sisälly maksuttomaan esikouluun.

Jos lapsen oleskeluaika ylittää 15 tuntia viikossa, maksusta vähennetään 15 tuntia/viikko.

Niille 3–5-vuotiaille, joilla on maksuton esikoulupaikka ja joilla on pitemmän oleskeluajan tarve, haetaan maksullista paikkaa.

Senast uppdaterad: 22 joulukuuta 2020
Kommun och politik