EU-val 9 juni 2024

9 juni 2024 är det EU-val i Sverige. Då röstar vi om vilka kandidater som ska representera Sverige i Europaparlamentet. Samtliga medlemsländer håller val mellan 6-9 juni. Val till Europaparlamentet hålls vart femte år.

Valmyndigheten har information om hur det går till att rösta på samtliga minoritetsspråk samt på några av de vanligast förekommande språken i kommunen.

To vote in Sweden Länk till annan webbplats.

Vem har rätt att rösta i EU-valet?

För att rösta i EU valet ska du uppfylla kriterierna nedan:

  • ha fyllt 18 år senast på valdagen
  • vara svensk medborgare som är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller
  • vara EU-medborgare, folkbokförd i Sverige och anmäld till den svenska röstlängden senast 30 dagar före valdagen

Mer information om rösträtt och röstlängd hittar du hos Valmyndigheten:
Valmyndigheten om EU-valet Länk till annan webbplats.

Alla som får rösta i EU-valet i Sverige och är upptagna i röstlängden får ett röstkort hemskickat med posten. På röstkortet står vilket valdistrikt du tillhör. Där står även adress till vallokalen och vilka öppettider som gäller.

Förtidsrösta från och med 22 maj 2024

I EU-valet kan du förtidsrösta i Sverige från den 22 maj 2024.

Förtidsrösta (Valmyndigheten Länk till annan webbplats.)

Lokaler förtidsröstning, Söderhamns kommun (Valmyndigheten) Länk till annan webbplats.

Ta med dig id-handling och röstkort när du ska förtidsrösta. Du kan även identifiera dig med digitalt ID-kort (via Mobilt BankID) eller digitalt ID-kort genom Freja eID+.

Jag har ingen id-handling - hur gör jag?
Om du inte har någon id-handling kan en annan person som har fyllt 18 år intyga din identitet. Personen som intygar måste visa sin id-handling.

Jag har inte mitt röstkort - hur gör jag?
Om du inte har ditt röstkort kan flera lokaler med förtidsröstning skriva ut ett dubblettröstkort. Du kan även beställa ett dubblettröstkort från kommuner och länsstyrelser.

Rösta på valdagen 9 juni 2024

På valdagen 9 juni kan du rösta

  • i din vallokal eller
  • i en lokal för förtidsröstning som har öppet på valdagen. Vid förtidsröstning måste du ha med ditt röstkort.

På ditt röstkort står det vilken vallokal du kan rösta i. Samtliga vallokaler är öppna mellan 08:00-21:00 på valdagen den 9 juni 2024.

Rösta på valdagen, Valmyndigheten Länk till annan webbplats.

Vallokaler i Söderhamns kommun (Valmyndigheten) Länk till annan webbplats.

Du behöver ha med dig id-handling när du röstar. Du kan även identifiera dig med digitalt ID-kort via Mobilt BankID eller digitalt ID-kort genom Freja eID+. Id-handlingen ska vara giltig men i vissa fall kan även en utgången id-handling användas. Det är röstmottagaren som avgör vilka id-handlingar som ska godkännas.

Jag har ingen id-handling - hur gör jag?
Om du inte har någon id-handling kan en annan person som har fyllt 18 år intyga din identitet. Personen som intygar måste visa sin id-handling.

Har du svårt att komma till vallokal för att rösta?

Du har möjlighet att brevrösta om du befinner dig utanför Sverige under förtidsröstningsperioden.

Rösta från utlandet, Valmyndigheten Länk till annan webbplats.

Om du på grund av sjukdom, ålder, funktionsnedsättning eller om du är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt inte kan rösta i vallokal på valdagen, kan du rösta med bud. Det betyder att någon annan än du själv transporterar din röst till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning.

Om du bor, eller vistas, vid en lantbrevbärarlinje kan du också budrösta med hjälp av lantbrevbäraren.

För att rösta med bud behöver du

  • ett bud
  • ett vittne
  • särskilt material för att rösta med bud (som du beställer från kommunen eller valmyndigheten).

Ett bud får inte hjälpa dig utan är enbart en transportör av din iordningställda röst till en förtidsröstningslokal eller till din vallokal.

Rösta med bud, Valmyndigheten Länk till annan webbplats.

Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte själv kan ta dig till en röstningslokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan ambulerande röstmottagare hjälpa dig.

Två ambulerande röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst. De tar emot din röst på samma sätt som i en förtidsröstningslokal och är, om du vill, även skyldig att hjälpa dig att göra iordning din röst. Röstmottagarna har alltid tystnadsplikt.

Anmäl att du behöver ambulerande röstmottagning

Kontakta valkansliet, Söderhamns kommun för att boka ambulerande röstmottagare.
Telefon: 0270-75060
E-post: val@soderhamn.se
Start bokning: 22 maj
Senaste bokning: Kl 15:00 den 9 juni.

Frågor om röstning

Frågor om röstning i Söderhamns kommun kan du ställa till kommunens valkansli.
Telefon: 0270 - 750 60
E-post: val@soderhamn.se

Om du upptäcker att dina uppgifter på röstkortet inte stämmer ska du ringa till Länsstyrelsen för att begära rättelse i röstlängden. Numret till Länsstyrelsen Gävleborg är: 010-225 10 00

Senast uppdaterad: 28 mars 2024
Kommun och politik