EU-val 9 juni 2024

Söndag den 9 juni 2024 äger EU-valet rum i Sverige och det är då svenska medborgare röstar fram Sveriges representanter till Europaparlamentet för de kommande fem åren.

Vad är Europaparlamentet?

I valet väljer medborgarna i EU:s medlemsländer vilka som ska representera dem i parlamentet de kommande fem åren. Det är medborgarna i de 27 EU-länderna som i allmänna val har röstat fram de 705 ledamöterna i Europaparlamentet. Ledamöternas uppdrag är att företräda folkets intressen när Europaparlamentet beslutar om nya lagar tillsammans med ministerrådet. Europaparlamentet tar också beslut om EU:s budget och ska kontrollera och godkänna EU-kommissionen.

21 av ledamöterna, eller EU-parlamentarikerna som de också kallas, kommer från Sverige.

Vem har rätt att rösta i EU-valet?

För att rösta i EU valet ska du uppfylla kriterierna nedan:

  • ha fyllt 18 år senast på valdagen
  • vara svensk medborgare som är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller
  • vara EU-medborgare, folkbokförd i Sverige och anmäld till den svenska röstlängden senast 30 dagar före valdagen

Den som har rösträtt får ett röstkort hem i brevlådan och kan antingen förtidsrösta eller rösta i vallokal på valdagen. Svenska medborgare som bor i utlandet kan skicka sin röst per post eller rösta på svenska ambassader och konsultat.

Alla som får rösta i EU-valet i Sverige och är upptagna i röstlängden får ett röstkort hemskickat med posten. På röstkortet står vilket valdistrikt du tillhör. Där står även adress och öppettid till vallokalen.

Frågor om röstning i Söderhamns kommun kan du ställa till kommunens valkansli - kontaktuppgifter!!!

Om du upptäcker att dina uppgifter på röstkortet inte stämmer ska du ringa till Länsstyrelsen för att begära rättelse i röstlängden. Numret till Länsstyrelsen Gävleborg är: 010-225 10 00

Senast uppdaterad: 9 november 2023
Kommun och politik