Folkomröstning 2024

En hand håller en valsedel.

I samband med val till EU-parlamentet den 9 juni 2024 genomförs en folkomröstning om vindkraft i Söderhamns kommun. Folkomröstningen är rådgivande.

Information in English Pdf, 3.5 MB.

Tietoa suomeksi Pdf, 3.4 MB.

المعلومات باللغة العربية

Syftet med folkomröstningar är att inhämta medborgares synpunkter eller ställningstaganden i en viss fråga, men det är viktigt att veta att kommunala folkomröstningar är rådgivande - inte beslutande. Det innebär att politikerna kan fatta annat beslut än det svarsalternativ som får flest röster i en folkomröstning.

Kort information om bakgrunden till folkomröstningen

Vad handlar folkomröstningen om?

Folkomröstningen handlar om huruvida Söderhamns kommun ska tillåta etablering av vindkraft i kommunens inre vatten samt territorialhav. Kommunens inre vatten och territorialhav utgör tillsammans kommunens hela sjöterritorium och omfattar alltså alla de vattenområden som ligger inom kommunens gränser.

Röstsedelns utseende och användning

  • Röstsedeln är rosa.
  • För att din röst ska vara giltig markerar du ett av svarsalternativen med ett kryss. Inga andra markeringar godkänns och inga texttillägg eller ändringar får förekomma på röstsedeln.
  • Du lägger din röstsedel i ett valkuvert och klistrar igen kuvertet. Du får inte lägga i flera röstsedlar i samma kuvert.
Illustration av röstsedel.

Illustration av röstsedel.

Vem har rätt att rösta?

Alla kommuninvånare som har rätt att rösta i allmänna val till Söderhamns kommuns kommunfullmäktige har också rätt att rösta i den kommunala folkomröstningen.
Du som har rösträtt kommer att få ett röstkort hemskickat till dig.

På vilka sätt kan jag rösta?

Det finns möjlighet att rösta i förtid i en röstningslokal, så kallad förtidsröstning. Förtidsröstning pågår från den 22 maj till 9 juni 2024.

För att förtidsrösta måste du ha med dig ditt röstkort och id-handling. Om du inte har någon id-handling kan du låta någon annan person intyga din identitet. Den person som intygar måste då visa en id-handling.

Se var och när du kan förtidsrösta Länk till annan webbplats.

Var du kan rösta på valdagen framgår på ditt röstkort. Observera att du bara kan rösta i den vallokal som står på ditt röstkort.

Vallokalerna i Söderhamns kommun har på valdagen öppet mellan kl. 08.00 och kl. 21.00.

Ta med din ID-handling! Om du inte har någon id-handling kan du låta någon annan person intyga din identitet. Den person som intygar måste då visa en id-handling.

Vallokaler i Söderhamns kommun Länk till annan webbplats.

Om du på grund av sjukdom, ålder, funktionsnedsättning eller annan anledning inte själv kan ta dig till en röstningslokal kan du rösta med bud. Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv tar med din röst till en vallokal eller en lokal för förtidsröstning.

För att rösta med bud behöver du ett bud, ett vittne och särskilt material för att rösta med bud. Budet ska vara minst 18 år gammal. 

Materialet för budröstning kan du beställa hos Valmyndigheten eller kommunen. Budet kan hämta budröstningsmaterial i någon av kommunens röstningslokaler. Röstsedlar kan budet hämta på alla ställen där man kan rösta samt på rådhuset och Söderhamns kommuns kundtjänst.

Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte själv kan ta dig till en röstningslokal och inte har någon som kan vara bud åt dig, kan kommunen ordna med ambulerande röstmottagare.

Ambulerande röstmottagning betyder att två röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst. Din röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning.

Kontakta valkansliet, Söderhamns kommun för att boka:
Telefon: 0270-750 60
E-post: val@soderhamn.se
Start: 22 maj

Senaste bokning: Kl 15:00 den 9 juni

Hur går rösträkningen till?

Resultatet av omröstningen tillkännages senast fredag den 14 juni.

  • Röstsammanräkningen sker i respektive vallokal.
  • Valnämnden ansvarar för sammanräkningen och förordnar de personer som ska granska och räkna rösterna.
  • Rösträkningen är offentlig i vallokalerna.
  • Slutlig granskning och rösträkning ska ske onsdag den 12 juni vid sammanträde med valnämnden, på samma sätt som i val till Europaparlamentet.
Senast uppdaterad: 17 maj 2024
Kommun och politik