Cesium i svamp och bär

För att minska risken att äta svamp med förhöjda cesiumhalter rekommenderar vi att svamp plockas på fastlandet. Bär kan plockas i hela kommunen.

I samband med Tjernobylkatastrofen hamnade radioaktivt cesium i våra marker och vattendrag. Eftersom radioaktivt cesium har en halveringstid på cirka 30 år finns det kvar i naturen under lång tid. Därför kan det fortfarande finnas förhöjda cesiumhalter hos till exempel älgar, insjöfisk och i svamp.

Kustområdet fick mest nedfall av radioaktivt cesium

I Söderhamns kommun var det kustområdet som blev mest drabbat av det radioaktiva nedfallet och det är också där de högsta halterna av cesium har uppmätts. På skärgårdsöarna har vi vid tidigare provtagningar hittat matsvampar med förhöjda halter cesium och vi rekommenderar därför att svamp plockas på fastlandet. Halterna av cesium i bär är lägre och bär kan därför plockas i hela kommunen.

Du kan minska cesiumhalten om du förväller svampen

Om du förväller svampen före du ska äta den så försvinner upp till 80% av cesiummängden. Det betyder att du kokar svampen några minuter i rikligt med vatten som du sedan tömmer bort. Om du vill förvälla torkad svamp måste den blötas upp först.

Du får själv bekosta prover

Om du är intresserad av att ta egna prover på bär, svamp eller vilt får du själv kontakta ett ackrediterat laboratorium och bekosta provtagningen. Söderhamns kommun bekostar inga prover och har inte heller möjlighet att ta emot prover för vidare transport till laboratorium.

Senast uppdaterad: 7 juni 2023
Bygga, bo och miljö