Rökfria miljöer

Bild

Tobakslagen förbjuder rökning i vissa offentliga miljöer och gemensamma lokaler för att skydda människor för passiv rökning. Genom att respektera förbudet bidrar du till en mer hälsosam miljö och till att avnormalisera rökning, vilket i sin tur kan motverka att barn och ungdomar börjar röka. Vattenpipor, e-cigaretter och örtprodukter för rökning omfattas också av förbudet.

Miljöer som ska vara rökfria är:

 • Områden och lokaler för barnomsorg, skolverksamhet samt annan barn- eller ungdomsverksamhet (både inom- och utomhus).
 • Lokaler för hälso- och sjukvård.
 • Bostäder och inrättningar med särskild service eller vård.
 • I kollektivtrafik och vid utomhusområden i anslutning till kollektivtrafik, exempelvis perronger och busshållplatser, men även taxizoner, biljettområden och gångbanor i anslutning till ett spårområde.
 • I restauranger och andra serveringsställen samt på uteserveringar.
 • Allmän sammankomst och offentlig tillställning inomhus.
 • Inom inhägnade idrottsanläggningar. Förbudet gäller även när anläggningen används för andra aktiviteter, exempelvis konserter och mässor.
 • På lekplatser som allmänheten har tillträde till.
 • Lokal med tillträde för allmänhet, till exempel mottagningsrum, inomhustorg, köpcentrum, eller expeditioner.
 • Vid entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, exempelvis entréer till myndigheter, mataffärer, restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård.
 • Ett visst antal rum på hotell.

Produkter som omfattas av tobakslagen:

 • cigaretter
 • rulltobak
 • tobak för vattenpipa
 • andra tobaksvaror för rökning såsom cigarrer och piptobak
 • rökfria tobaksvaror såsom snus och tuggtobak
 • e-cigaretter och påfyllningsbehållare
 • örtprodukter för rökning
 • vattenpipor
 • “njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak”. Hit räknas t.ex. e-cigaretter som inte innehåller nikotin och därför inte är att betrakta som e-cigaretter i lagens mening.

Ansvarig för att rökförbudet följs

Ansvaret för rökförbudet ligger på den som har praktiska möjligheter att se till att förbudet följs. Det innebär att den som äger eller hyr en lokal eller ett område utomhus ansvarar för rökförbudet.

Den som driver en uteservering har exempelvis ansvar för att rökförbudet på serveringen följs. För lekparker på allmän mark är det normalt kommunen som är ansvarig. Ansvaret för rökförbudet vid entréer ligger på den som äger eller hyr lokalen eller utrymmet innanför entrén. En butiksägare har exempelvis ansvar för rökförbudet vid sin entré även om butiksägaren inte äger marken utanför entrén. Om entrén går till ett köpcentrum eller ett kontorskomplex, har normalt fastighetsägaren ansvaret för att rökförbudet följs.

Senast uppdaterad: 31 mars 2023
Bygga, bo och miljö