Gällande detaljplaner

I Planarkivet finns alla gällande detaljplaner i Söderhamns kommun. Du kan söka efter valfritt område i kommunen och se den gällande detaljplanen. Genom att klicka på ett område i kartan får du upp länkar till plankarta och planbeskrivning som PDF-filer.

Senast uppdaterad: 14 augusti 2022
Bygga, bo och miljö