Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Kommunen har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som är mellan 16 och 20 år som inte studerar eller har en gymnasieexamen. Det innebär att Söderhamns kommun söker upp och erbjuder möjligheter och stöd till sysselsättning för unga som tillhör denna grupp.

Vad är kommunalt aktivitetsansvar?

Alla kommuner i Sverige har ett ansvar för att aktivt söka upp ungdomar som är under 20 år enligt skollagen (2010:800) 29 kap. 9§ och har avslutat grundskolan men inte gått klart gymnasiet. Vi kan erbjuda ungdomar stöd mot studier eller annan sysselsättning. Det är frivilligt att delta och du bestämmer själv hur mycket stöd du vill ha.

Att delta i KAAs aktiviteter är kostnadsfritt.

 • hålla sig informerad om vilka som omfattas av ansvaret.
 • vid behov bidra med insatser för att unga ska starta eller återuppta sina studier och fullfölja sin utbildning
 • dokumentera och föra register över de unga som omfattas.
 • rapportera in dokumenterade uppgifter till SCB.

 • Folkbokförd i Söderhamns kommun.
 • Unga mellan 16-20 år.
 • Inte börjat gymnasiet.
 • Hoppat av (avbrutit) gymnasiet.
 • Saknar gymnasieexamen.

Vad kan du som ung få hjälp med?

Vi hjälper dig att hitta vägar till studier, praktik eller arbete.

 • Gruppaktivitet 
 • Enskilda samtal 
 • Stöd att hitta en praktikplats 
 • Studie och yrkesvägledning 
 • Studiebesök på skolor och arbetsplatser 
 • Motiverande samtal 
 • Hjälp och stöd till andra aktörer 

Målet är att du ska börja eller återuppta dina studier alternativt närma dig arbete.

Du som är ung - meddela via e-tjänst

Du som är 16-20 år och varken studerar eller arbetar kan själv meddela det till kommunen.

Du som jobbar inom skola, socialtjänst, myndighet - meddela via e-tjänst

Du som jobbar inom skola, socialtjänst, myndighet eller på annat sätt kommer i kontakt med unga, och känner till någon person som ska komma i kontakt med KAA kan meddela oss här.

Senast uppdaterad: 19 februari 2024
Förskola, skola och utbildning