Skolresor

Olika typer av arrangerade resor såsom studieresor, resor vid friluftsdagar och nöjesresor förekommer bland och för skolans elever.

I skollagen står att utbildningen ska vara avgiftsfri för elever i grundskola, anpassad grundskola och förskoleklass men att det i verksamheten för förekomma enstaka inslag som kan föranleda en obetydlig kostnad för eleverna.

Skollagens bestämmelser innebär att regelbundna insamlingar till resor i skolans regi ej får förekomma. Dock kan enstaka inslag för en obetydlig kostnad förekomma. Sektor Barn och lärande har bestämt att en obetydlig kostnad är högst 150 kronor.

Studieresa

En studieresa är en resa som organiseras av skolan i utbildningssyfte. Skolans medarbetare deltar i resan och ansvarar för resans genomförande, innehåll samt elevernas ordning, uppförande och säkerhet. Resan kan innehålla inslag av rekreation och kan ske både på skoltid och annan tid.

En studieresa planeras som en del av skolans verksamhet vilket innebär att den ska vara kostnadsfri för eleverna. Enstaka avgifter upp till 150 kronor får förekomma.

Resor vid friluftsdagar

I de fall skolan beslutar att genomföra resor vid friluftsdagar gäller samma regler som för studieresor.

Nöjesresor

Nöjesresor arrangeras inte av skolan. Detta innebär att insamling av pengar till sådana resor inte får ske inom skolans ram. I de fall nöjesresor förekommer ska dessa arrangeras utanför skolans ram och utan att skolans medarbetare medverkar i tjänsten.

Senast uppdaterad: 28 juni 2023
Förskola, skola och utbildning