Rådgivande organ

Många kommunala verksamheter samverkar med andra organisationer inom specifika områden. Råden fungerar som informationskällor och rådgivare till kommunens verksamheter och nämnder.

Senast uppdaterad: 25 oktober 2023
Kommun och politik