Nämnder

Från och med 1 januari 2022 gäller en ny organisering av tjänstepersoner inom kommunen. Den politiska organisationen, gällande de politiskt tillsatta nämnderna, kommer att ändras från och med 1 januari 2023.

Att organisationerna för tjänstepersoner respektive förtroendevalda politiker ändras vid olika tidpunkter innebär att befintliga nämnder kommer att fatta beslut i frågor och ärenden tillhörande olika sektorer.
Ett exempel: Inom sektor Barn och unga samlas verksamheter från tidigare arbetsmarknads- och socialförvaltning, omvårdnadsförvaltning och kultur- och samhällsserviceförvaltning. Det innebär att arbetsmarknads- och socialnämnd, omvårdnadsnämnd samt kultur- och samhällsservicenämnd kommer att fatta beslut i olika frågor kopplat till olika verksamheter inom sektor Barn och unga under 2022.

Ny nämndsorganisation införs 2023.

Senast uppdaterad: 27 juni 2022
Kommun och politik