Nämnder

Från och med 1 januari 2022 gäller en ny organisering av tjänstepersoner inom kommunen. Den politiska organisationen, gällande de politiskt tillsatta nämnderna, kommer att ändras från och med 1 januari 2023.

Att organisationerna för tjänstepersoner respektive förtroendevalda politiker ändras vid olika tidpunkter innebär att befintliga nämnder kommer att fatta beslut i frågor och ärenden tillhörande olika sektorer.
Ett exempel: Inom sektor Barn och unga samlas verksamheter från tidigare arbetsmarknads- och socialförvaltning, omvårdnadsförvaltning och kultur- och samhällsserviceförvaltning. Det innebär att arbetsmarknads- och socialnämnd, omvårdnadsnämnd samt kultur- och samhällsservicenämnd kommer att fatta beslut i olika frågor kopplat till olika verksamheter inom sektor Barn och unga under 2022.

Ny nämndsorganisation införs 2023.

Senast uppdaterad: 27 juni 2022
Kommun och politik

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp samtalsförmedlande tjänster.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn