Nämnder

Kommunens nämnder, inklusive kommunstyrelsen, är politiskt tillsatta. För att sköta den dagliga verksamheten har alla nämnder utom valnämnden en egen förvaltning.

Nämnderna beslutar i frågor som rör den egna förvaltningen. Nämnderna bereder även fullmäktigeärenden inom sitt ansvarsområde och verkställer kommunfullmäktiges beslut.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 oktober 2020
Kommun och politik

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn