Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är beredningsorgan för fullmäktige och leder och samordnar kommunens verksamhet. Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens ekonomi och näringslivsåtgärder och gör förslag till budget för kommunens hela verksamhet.

Det parti som har majoritet i fullmäktige får också majoritet i kommunstyrelsen. I kommunstyrelsen ingår 15 ledamöter, som väljs av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen följer nämndernas verksamhet och övervakar att nämnderna verkställer fullmäktiges beslut. Kommunstyrelsen representerar kommunen vid förhandlingar med statliga myndigheter, näringsliv, och så vidare. Själva beslutsrätten har alltid kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen har samrådsorgan för:

Kommunstyrelsen 2019-2022

Ledamöter i kommunstyrelsen

Ledamöter

Personliga ersättare

John-Erik Jansson, (C) ordförande

Magnus Svensson (C)

Marianne Persson (C)

Margareta Högberg (C)

Mikael Engblom (C)

Gunnar Olsson (C)

Marjo Myllykoski (M), vice ordf

Alexander Hägg (M)

Lars Stål (M)

Karin Velander (M)

Magnus Ludvigsson (L)

Vanessa Johansson (L)

Anders Ramstrand (KD)

Olle Persson (KD)

Alexandra Gard (S), 2:e vice ordf

Anna Idell (S)

John Staffas (S)

Mattias Benke (S)

Maria Lind (S)

Katarina Hedberg (S)

Ove Söderberg (S)

Åsa Kastman (S)

Magnus Flyckt (S)

Joann Ling (MP)

Jonna Källström Böresson (V)

Linnéa Duran (V)

Daniel Persson (SD)

Christer Andersson (SD)

Kenneth Johansson (SD)

Rino Hedblom (SD)


Sammanträdesdatum kommunstyrelsen 2022

Kommunstyrelsen sammanträder tisdagar kl 09.00

jan

feb

mars

apr

maj

jun

jul

aug

sept

okt

nov

dec

11

8

8

5

10, 24

-

-

9

6

11

8, 22Senast uppdaterad: 28 november 2022
Kommun och politik