Sektorer

Kommunens sektorer med anställda medarbetare sköter den löpande verksamheten, förbereder och utreder ärenden samt genomför de politiska beslut som fattas.

Kommundirektören har det övergripande ansvaret för hela tjänstemannaorganisationen som är indelad i fyra sektorer och som alla leds av en sektorschef.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 14 augusti 2022
Kommun och politik