Sektorer

Kommunens sektorer med anställda medarbetare sköter den löpande verksamheten, förbereder och utreder ärenden samt genomför de politiska beslut som fattas.

Kommundirektören har det övergripande ansvaret för hela tjänstemannaorganisationen som är indelad i fyra sektorer och som alla leds av en sektorschef.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 31 december 2021
Kommun och politik

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp samtalsförmedlande tjänster.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn