Logotyp

Kommunens främsta kännetecken är logotypen. Den ska vi alltid använda och placera så att det är tydligt att Söderhamns kommun står bakom kommunikationen. En logotyp behöver vara flexibel för att kunna användas i alla olika format. Från litet i digitala kanaler ända upp till stora fasadskyltar. I digitala kanaler behöver logotypen dessutom vara responsiv, det vill säga ändras och anpassas automatiskt efter olika skärmstorlekar.

Inspirerad av kommunvapnet

Söderhamns kommunlogotyp består av en sköld, ett fartyg (en så kallad pinass) och två korsade musköter, samt ordbilden Söderhamns kommun. Symbolen är inspirerad av vårt kommunvapen – men har en stiliserad och förenklad form för att den ska vara användbar i alla sammanhang, storlekar och digitalt.

Söderhamns kommunvapen finns självklart kvar i sin ursprungliga form, att användas i ceremoniella sammanhang. All användning av kommunvapnet ska godkännas av kommunikationsenheten.
I all övrig kommunikation använder vi Söderhamns kommunlogotyp.

Logotypen får inte ändras, beskäras, typograferas om (skrivas i annat typsnitt) eller färgsättas på något annat sätt än våra grafiska riktlinjer beskriver.

Logotypen finns i en liggande och en stående version, i svart och negativ (vit). I största möjliga mån ska du använda den liggande logotypen. Den stående logotypen används bara i undantagsfall, när den liggande logotypen inte passar eller inte får plats. Den ska då placeras centrerad på ytan.

Två varianter av logotyp, liggande och stående. Den liggande varianten är vår huvudlogotyp.

Logotypens friyta

Friytan säkrar att logotypen är placerad med tillräckligt avstånd till andra grafiska element, bilder eller text. Lämna alltid ett utrymme motsvarande minst halva sköldens bredd runt om logotypen.

Storlek

För alla vanliga A-format (A2, A3, A4, A5) ska logotypens storlek vara en fjärdedel (25%) av formatets kortaste sida. I mallar med vårt designsystem blir logotypens storlek cirka 3, 5 spalt bred.

I avvikande format som är mindre än A5 och större än A2 krävs en optisk justering av storleken.

Minsta storlek för liggande logotyp är 20 millimeter.
Minsta storlek för stående logotyp är 15 millimeter.

Eventuella undantag från dessa regler måste godkännas Söderhamns kommuns kommunikationsenhet.

Placering

Den liggande logotypen ska placeras innanför marginalen i något av de fyra hörnen. När formatet kräver det kan du använda den stående logotypen. Då ska den centreras på satsytan. Tänk på att alltid respektera friytan.

Logotypens placering

Symbol

I vissa sammanhang finns det anledning att enbart använda symbolen. Det innebär en förenklad del av logotypen som enbart består av fartyget/pinassen. Symbolen fungerar i de allra minsta formaten. Minsta storleken i digitala kanaler utgår från höjden på skölden. Den får aldrig bli längre än 34 pixlar.

Symbolen kan användas i sammanhang där den tillgängliga ytan inte lämpar sig för kommunens fullständiga logotyp. Profilbilder i sociala medier kan vara ett sådant exempel. Den kan även användas i sammanhang där det finns annan grafik som tydligt visar att det är Söderhamns kommun som är avsändaren.

Logotyp symbol

Specialfall symbol

Det finns ytterligare några fall där det är tillåtet att använda endast symbolen. Exempelvis på skyltar, emblem och flaggor som är placerade på kommunala byggnader, samt på interna profilprodukter som pennor etc. I dessa specialfall behöver du ett godkännande av Söderhamns kommuns kommunikationsenhet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 januari 2021
Kommun och politik

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn