Asunnon sopeuttaminen - bostadsanpassning

Toimintarajoitteinen voi hakea asunnonsopeuttamisavustusta kunnalta. Se on apu asunnon kiinteissä toiminnoissa tehtäviin muutoksiin jokapäiväisen elämän helpottamiseksi.

Asunnon sopeuttaminen on tarkoitettu sinulle, joka tarvitset asuntosi ja/tai sen lähiympäristön yksilöllistä sopeuttamista tarpeitasi vastaavasti.

Tavoitteena on, että toimintarajoitteiset voivat elää muiden ihmisten tavoin omassa asunnossaan. Avustus mahdollistaa asunnon ja sen lähiympäristön yksilölliset muutokset.

Sopeutettu asunto

Sinä, jolla on toimintavariaatio, voit erityisen harkinnan jälkeen saada oikeuden taloudelliseen avustukseen asuntosi sopeuttamiseksi siten, että voit elää itsenäistä elämää omassa asunnossasi. Oikeudesta avustukseen on säädetty asunnonsopeuttamisavustuksesta annetussa laissa (2018:222).

Kunnan tehtävä on selvittää, oletko oikeutettu avustukseen. Jos avustus myönnetään, se vastaa anottujen toimenpiteiden kohtuullista kustannusta. Anottujen toimenpiteiden tulee olla välttämättömiä toimintavariaatio huomioiden ja toimintavariaation ja anottujen toimenpiteiden välillä on oltava selvä yhteys.

Kuka voi hakea asunnonsopeuttamisavustusta?

Kunta myöntää avustusta vakituisen asunnon sopeuttamiseen henkilölle, jolla:

  • on toimintavariaatio tai joka asuu samassa taloudessa sellaisen henkilön kanssa, jolla toimintavariaatio.
  • on vuokra-asunto, asumisoikeusasunto tai omakotitalo.

Avustuksen myöntämiseksi vaaditaan:

  • että toimintavariaatio on pysyvä tai pitkäaikainen.
  • että sopeutukset helpottavat päivittäistä elämää kotona.
  • että toimenpide on välttämätön eikä tarvetta voida tyydyttää yksinkertaisemmalla tavalla, kuten esimerkiksi apuvälineen avulla.

Asunnonsopeuttamisavustus voidaan myöntää asunnon kiinteiden toimintojen sopeuttamiseen yksilöllisiä tarpeita vastaavasti. Esimerkiksi:

  • esteettömään kulkuun asuntoon ja sieltä ulos
  • esteettömään liikkumiseen asunnossa
  • kylpyhuoneen ja/tai keittiön käyttöön

Kiinteillä toiminnoilla tarkoitetaan asunnon kiinteitä osia/rakenteita, joita ei tavallisesti oteta asunnosta mukaan toiseen asuntoon muutettaessa.

Tärkeää tietoa ennen hakemusta

Ota kaikki tiedot mukaan hakemukseen

Hakemukseen kirjoitetaan, mihin toimenpiteisiin avustusta haetaan, ne ilmoitetaan joko suoraan hakemuslomakkeella tai sen liitteessä. Jos tietoja puuttuu tai ei ilmene selkeästi, mihin toimiin avustusta haetaan, kunta lähettää täydennyspyynnön ennen kuin asia käsittely aloitetaan.
Epätäydellinen hakemus pitkittää käsittelyaikaa.

Todistus asiantuntijalta

Todistus, joka vahvistaa sopeuttamistarpeen välttämättömyyden toimintarajoitteen vuoksi, tulee oheistaa. Toimintaterapeutti, lääkäri tai muu asiantuntija voi kirjoittaa tämän todistuksen. Asiantuntijoilla on täysi vastuu lääketieteellisestä ja toimintaterapeuttisesta arviosta.
Todistuksella on erittäin ohjaava vaikutus kunnan käsittelijän päätökselle. Mutta kunnan käsittelijä selvittää myös, onko hakemus muiden määräysten ja voimassa olevan käytännön mukainen.

Kustannuslaskelma

Hakijan tulee oheistaa hakemukseen kopio tarjouksesta tai kustannuslaskelmasta. Se on hakijan keino selvittää, miten paljon rahaa toimenpiteen maksamiseen tarvitaan. Kun kyse on kalliista toimenpiteestä, on pyydettävä useampia tarjouksia ja valittava niistä halvin vaihtoehto. Jos hakijalla ei ole mahdollisuutta pyytää tarjouksia itselleen lähetettäväksi, voi kunnan käsittelijä auttaa häntä.

Tarvitsenko luvan vuokraisännältäni/asumisoikeusyhdistykseltä?

On tärkeää saada suostumus

Sinun, joka asut vuokra-asunnossa tai asumisoikeusasunnossa, täytyy ottaa yhteyttä vuokraisäntääsi tai asumisoikeusyhdistykseesi saadaksesi kirjallisen suostumuksen toimenpiteen toteuttamiselle. Suostumuksesta tulee myös ilmetä, että et ole velvollinen palauttamaan asuntoa sen alkuperäiseen kuntoon muuton yhteydessä.
Jos asut vuokra-asunnossa, voit vuokralain mukaan joutua maksamaan vahingonkorvausta muutoksista, jotka olet tehnyt ilman vuokraisäntäsi suostumusta.

Laskujen maksaminen

Kun sinulle on myönnetty asunnonsopeuttamisavustus ja toimenpide on tehty, saat sen suorittajalta laskun, jonka maksat itse. Tämän jälkeen lähetät kunnalle kopion laskusta ja maksutiedot. Maksutiedoissa tulee olla selkeät tiedot siitä, mihin pankkiin ja mille tilille rahat maksetaan.

Senast uppdaterad: 22 joulukuuta 2020
Kommun och politik