Hoito- ja hoiva-asuminen, Vård och omsorgsboende

Kunnan hoito- ja hoiva-asunnot on sopeutettu henkilöille, joiden valvonnan, hoivan ja hoidon tarve on niin suuri, että niitä ei voida tyydyttää hänen kotona asuessaan. Näistä asunnoista käytetään joskus nimitystä erityisasunnot tai vanhustenasunnot.

Voit saada asunnon hoito- ja hoivakodista/-asuntolasta, kun avuntarpeenkäsittelijä on tehnyt päätöksen siitä tarveharkinnan perusteella.

Hoito- ja hoivakotiemme työntekijät

Kaikissa hoito- ja hoivakodeissa on koulutettu hoivahenkilöstö, jolta saa käytännön apua ja valvontaa vuorokauden ympäri.

Hoito- ja hoivakodeissa on myös sairaanhoitajia päivisin ja käytettävissä on toimintaterapeutteja ja lääkintävoimistelijoita/fysioterapeutteja. Perusterveydenhuolto vastaa lääkärin toimista, usein lääkäri käy kussakin hoito- ja hoivakodissa jonakin määrättynä viikonpäivänä.

Asunnot

Kaikissa asunnot on varustettu puhelimen seinäpistorasialla, TV-antennin seinäpistorasialla, turvahälyttimellä ja sängyllä. Muutoin sisustat itse oman asuntosi. Asunnon yhteydessä on yhteiset tilat.

Asuntojen pohjapiirustuksen löydät kunkin hoito- ja hoivakodin verkkosivuilta.

Maksut

Kaikki, jotka asuvat hoito- ja hoivakodissa, maksavat vuokran ja maksun peruspalvelusta ja hoivasta.

Useimmat asukkaista tekevät ruokatilauksen kaikista aterioista. Jos haluat, voit myös itse valmistaa ateriasi tai antaa omaisesi/läheisesi valmistaa ateriasi asunnon keittiössä.

Vuokra-asunnossa asuvat voivat hakea asuntolisää Eläkevirastolta.

Senast uppdaterad: 22 joulukuuta 2020
Kommun och politik