Syfte och fokusområden 2024-2027

Inför 2024 har Kommunfullmäktige fattat beslut om ett kommungemensamt syfte och tre fokusområden som ska gälla för mandatperioden.

Kommungemensamt syfte

I Söderhamn skapar vi tillsammans förutsättningar för framtidstro, livskvalitet och engagemang.

Tre fokusområden ska prioriteras

Tre fokusområden som berättar vilka områden som organisationen särskilt ska prioritera under perioden 2024-2027 samt vilka förflyttningar man särskilt vill se under perioden. De tre områdena är:

  • Lärande
  • Växkraft
  • Livsmiljöer

Fokusområde Lärande

Vi möjliggör att individer uppnår sina drömmar utifrån sina förutsättningar.

Inom området ska fokus vara på kompetensförsörjning och satsningar som stärker barn och ungas villkor. Under perioden är dessa förflyttningar prioriterade:

  • Fler elever med goda skolresultat.
  • Förbättrad kompetensförsörjning utifrån arbetsmarknadens behov.

Fokusområde Växkraft

Vi möjliggör tillväxt i näringslivet och stärker individers förutsättningar att bli anställningsbara.

Inom området ska fokus vara på att stödja tillväxt och utveckling för individer, organisationer och näringsliv för att uppnå stolthet och framtidstro. Under perioden är dessa förflyttningar prioriterade:

  • Fler invånare i egenförsörjning.
  • Fler företag etableras och utvecklas.

Fokusområde Livsmiljöer

Vi möjliggör ett hållbart samhälle och skapar förutsättningar för en god hälsa.

Inom området ska fokus vara på att främja folkhälsa, äldres livsvillkor samt skapa hållbara, trygga och kreativa livsmiljöer. Under perioden är dessa förflyttningar prioriterade:

  • Fler välmående invånare.
  • Fler invånare upplever trygghet i samhället.
Senast uppdaterad: 9 februari 2024
Kommun och politik