Tillväxtstrategi

Kommunfullmäktige har fattat beslut om en tillväxtstrategi för Söderhamns kommun. Strategidokumentet pekar ut övergripande målsättningar och strategiska inriktningar för att nå ökad tillväxt i Söderhamns kommun samt nå befolkningsmålet - 28 000 välmående invånare år 2030.

Strategidokumentet tydliggör:

  • Målsättningar för tillväxt.
  • Söderhamns kommun förutsättningar - trender och händelser som talar för tillväxt.
  • Fyra prioriterade insatsområden med tillhörande indikatorer och strategiska prioriteringar.

Tillväxtstrategins innehåll på 5 minuter

Senast uppdaterad: 9 november 2023
Kommun och politik