Styrning och ledning genom systemsyn

Vi utgår från systemsyn i vår utveckling och styrning av kommunens verksamheter. Systemsyn innebär för oss att vi utgår från medborgarens behov. Genom att fokusera på vilka effekter vi vill nå kan vi arbeta långsiktigt, med fler nöjda kunder, och använda våra resurser mer effektivt.

För att systemsyn ska fungera behöver medarbetare som möter dig i vardagen ha befogenheter och handlingsutrymme för att ge dig bra service. Ledningens roll är att ge tillit, goda förutsättningar och coacha medarbetare så att de kan göra ett bra jobb.

Kommunens modeller för uppföljning av effekter, mål och ekonomi ger oss stöd och anger vad som ska följas upp, när och på vilket sätt.

Flera delar samspelar i vår styrning

Vision Söderhamn har arbetats fram av kommunen i dialog med söderhamnarna. Visionen beskriver Söderhamn som en bra plats att leva på. Vision Söderhamn är en idégrund för kommunens arbete.

Kommunens fyra huvuduppgifter har formulerats utifrån visionen, för att kunna arbeta med söderhamnarnas behov och önskemål. Våra fyra huvuduppgifter är:

  • Tillhandahålla omsorgstjänster
  • Möjliggöra lärande och utveckling av individer
  • Utveckla förutsättningar för en bra livsmiljö
  • Skapa förutsättningar för arbete och tillväxt

Kommunens fokusområden beslutas av kommunfullmäktige för aktuell budgetperiod. Visionen ligger till grund för fokusområden och mål.

Senast uppdaterad: 9 februari 2024
Kommun och politik