Vision Söderhamn

Flygfoto av Söderhamn centrum

Vår vision om Söderhamn är sammanfattad under ett antal rubriker och beskriver ett önskat läge för att Söderhamn ska vara en attraktiv plats att leva, bo och verka i.

Öppna Söderhamn — något att längta till!

Söderhamn har ett öppet och tillåtande klimat som gynnar alla. Söderhamnarna känner engagemang, delaktighet och ansvar i samhällets olika delar.

I Söderhamn unnar vi varandra framgång och alla hjälps åt

Individer, företag och organisationer lyfter Söderhamn. Idéer tas väl emot och vi unnar varandra framgång. Alla hjälps åt och Jante är begravd för gott.

Söderhamnarna driver samarbete över alla gränser

I Söderhamn samarbetar vi inåt och utåt för kvalitet, effektivitet och goda relationer. I samarbetet ställs krav på resultat och kompromissvilja utan att ge avkall på den egna identiteten.

Lärande och mångfald får det att sjuda av skaparkraft och glädje

Lärande och mångfald är den viktigaste inspirationskällan för nyskapande och utveckling av individer och företag. I Söderhamn finns tillgång till utbildning och lärande av hög kvalitet för skiftande behov.

Våra företag växer och alla bidrar till utvecklingen

Söderhamn har ett innovativt och dynamiskt näringsliv och alla har arbete. Näringslivsfrågorna prioriteras och entreprenörskap präglar skolan.

Det är verkligen full fart här

Allting är möjligt men det omöjliga tar bara lite längre tid!

För att förverkliga visionen arbetar vi med sju strategier.

Senast uppdaterad: 23 januari 2019
Kommun och politik