Återvinning

För din hälsa och vår gemensamma miljö ber vi dig att sortera allt ditt avfall. Farligt avfall måste du lämna in för destruktion eller återvinning.

Återvinningsstationer

Runt om i kommunen finns det återvinningsstationer där du kan lämna tidningar, förpackningar av mjuk/hårdplast, metall, glas, papp/kartong och batterier. Glödlampor och lågenergilampor kan slängas i särskilda bodar på E-Center och på Cityparkeringen.  

Långtå återvinningscentral

Långtå har en bemannad återvinningscentral där du som privatperson kostnadsfritt kan lämna hushållsproducerat farligt avfall, återvinningsmaterial, grovavfall med mera.

Senast uppdaterad: 26 september 2023
Bygga, bo och miljö