Återvinning

För din hälsa och vår gemensamma miljö ber vi dig att sortera allt ditt avfall. Farligt avfall måste du lämna in för destruktion eller återvinning.

Återvinningsstationer

Runt om i kommunen finns det återvinningsstationer där du kan lämna tidningar, förpackningar av mjuk/hårdplast, metall, glas, papp/kartong och batterier.

Långtå återvinningscentral

Långtå har en bemannad återvinningscentral där du som privatperson kostnadsfritt kan lämna hushållsproducerat farligt avfall, återvinningsmaterial, grovavfall med mera.

Senast uppdaterad: 27 maj 2024
Bygga, bo och miljö